To zależy od:

 •  koncentracji zanieczyszczeń w pomieszczeniu;
 •  stopnia pracy urządzenia;
 •  czasu pracy urządzenia;

Średnio jedno urządzenie potrafi efektywnie przefiltrować objętość powietrza w pomieszczeniu od 50 do 90 m2.

Podczas gdy producenci innych oczyszczaczy powietrza wykazują wysoką efektywność filtracji powietrza nie próbując tego sprawdzić, to pracownicy  IQAir® testują każdą jednostkę indywidualnie pod względem wydajności oraz efektywności filtracji i wyniki wpisują odręcznie w Certyfikat Działania, dołączany do każdego urządzenia. Wyniki te są do sprawdzenia przez Użytkownika.

Wszystkie urządzenia IQAir® nie wytwarzają ozonu, jak dzieje się to w przypadku innych oczyszczaczy powietrza. Ozon jest niewskazany dla osób z problemami oddechowymi. Nawet małe jego ilości są szkodliwe dla alergików i astmatyków.

Wszystko zależy od tego jakie zanieczyszczenia powietrza chcemy usuwać:

 1. zanieczyszczenia stałe takie jak: alergeny, bakterie, wirusy, spory pleśni
  czy
 2. opary gazowe i nieprzyjemne zapachy
 •  jeśli tylko (1) to urządzenie IQAir HealthPro 100 będzie idealne.
 • jeśli w większości (1) i przy okazji  (2) to wybieramy IQAir HealthPro 150
 • jeśli zarówno (1) jak i (2) to urządzenie IQAir HealthPro 250 będzie odpowiednie
 • jeśli w szczególności (2) a przy okazji (1) to wybieramy urządzenie IQAir GC MultiGas

Powinno być umieszczone w pomieszczeniu, w którym spędzamy najwięcej  czasu  – zazwyczaj w sypialni, pokoju dziecięcym lub salonie. Urządzenia IQAir posiadają kółka, co ułatwia ich łatwe przemieszczanie między pokojami.

To zależy od Użytkownika, który stopień (ze względu na głośność) nie przeszkadza w rutynowych czynnościach, najczęściej jest to 1 lub 2 stopień. Natomiast w czasie gdy nikogo nie ma w domu możemy zaprogramować pracę urządzenia na wyższy stopień (głośniejszy). Ważne jest, aby urządzenie cały czas pracowało, nawet na minimalnej wydajności, aby nie pozwalać na ciągłe namnażanie się alergenów czy sporów pleśni.

Urządzenie IQAir® posiada panel sterowniczy, który wyświetla pozostały czas pracy (w godzinach) każdego filtra oddzielnie. Jeśli dioda, odpowiadająca określonemu filtrowi zaświeci  się na pomarańczowo tzn. że danemu filtrowi pozostało 20% jego żywotności, w momencie zaświecenia się diody czerwonej należy bezwzględnie wymienić filtr na nowy.

Tak, w czasach gdy firmy powstają i się zamykają, to grupa IQAir® jest dumna z tego, że istnieje na rynku od ponad 50 lat i wciąż się rozwija, co gwarantuje klientom możliwość ciągłej wymiany filtrów.

Nie wyprodukowano jeszcze oczyszczacza powietrza zapewniającego zagwarantowaną efektywność filtracji na poziomie 99,97% cichszego niż IQAir®. Głośność urządzenia IQAir® przy każdym stopniu pracy jest następująca: 22,33,41,47,52,57 dB.
Aby oczyścić efektywnie powietrze urządzenie IQAir® :

 • posiada wysokiej jakości filtry o znacznej pojemności (a nie cienkie warstwy włókninowe);
 • jest dobrze uszczelnione;
 • posiada bardzo silny wentylator;

Gdy jakiś producent reklamuje swój oczyszczacz jako cichy to znaczy, że zamontowany w nim wentylator jest słaby lub, że użyte w nim filtry są niskiej jakości.

Tak, można. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.

 • Klient może zwrócić towar bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w formie elektronicznej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru, za wyjątkiem produktów wykonanych na zamówienie.
 • Odstąpienie od umowy i zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest kompletny i nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. W przypadku urządzeń IQAir, gdy filtry powietrza lub inne części będą nosiły ślady użytkowania Klient musi się liczyć ze zmniejszeniem kwoty zwrotu o cenę użytkowanych filtrów wg. cennika umieszczonego na stronie internetowej.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu należy wysłać drogą elektroniczną 14 dni od daty otrzymania towaru. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia przesyła do Klienta potwierdzenie jego otrzymania. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu powinno zawierać:
  • datę złożenia oświadczenia;
  • imię i nazwisko Klienta;
  • adres na jaki został wysłany zamówiony towar;
  • adres e – mail Klienta;
  • numer telefonu oraz numer rachunku bankowego;
  • nazwę, cenę i datę odbioru zamówionego towaru;
  • numer rachunku zakupu;

Oświadczenie powinno być opatrzone  własnoręcznym podpisem Klienta.

 • Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Zwracany towar należy odesłać razem z posiadanym dowodem zakupu.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwracanego towaru przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.