Oczyszczacze powietrza dla alergików i astmatyków

Zastosowanie profesjonalnych urządzeń filtrujących powietrze przynosi ulgę osobom z chorobami układu oddechowego. Filtry IQAir® działają kompleksowo – usuwają nie tylko roztocza kurzu czy mikroorganizmy, ale również nieprzyjemne zapachy i opary chemiczne.

Co to jest POCHP ?
Jest to Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc, charakteryzująca się trwałym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Dym tytoniowy i inne czynniki obecne we wdychanym powietrzu np. produkty spalania drewna, pyły i drażniące opary działają szkodliwie na błonę śluzową wyściełającą oskrzela.

Coraz więcej ludzi cierpi z powodu chorób układu oddechowego (alergia, astma, POCHP), powodowanych przez pyłki roślinne, spory pleśni, drobiny odzwierzęce czy roztocza kurzu domowego jak również opary chemiczne. Dlatego lekarze zalecają, aby chorzy wspomagali się stosowaniem urządzeń typu oczyszczacz powietrza dla alergików. Jak wynika z relacji chorych, zastosowanie oczyszczaczy powietrza dla alergików serii IQAir®, które są łatwe w instalacji i obsłudze, pozwalało na zmniejszenie ilości przyjmowanych lekarstw, które obciążają organizm.

IQAir® proponuje 4 uniwersalne modele: HealthPro 100 lub HealthPro 150 lub HealthPro 250 i GC MultiGas, mogące służyć jako oczyszczacze powietrza dla alergików i astmatyków. Zapewniają najwyższy stopień oczyszczania powietrza – zatrzymują na filtrach mikroskopijne drobiny, mniejsze od wirusów o wielkości 0,003μm. Dodatkowo, modele: Health Pro 150Health Pro 250 i GC MultiGas posiadają filtry z granulowanym węglem aktywnym, które usuwają z powietrza drażniące zapachy oraz opary chemiczne,  szczególnie niewskazane dla osób z astmą.

URZĄDZENIA REKOMENDOWANE

IQAir® HealthPro 100

4,700.00 

cena brutto cena brutto  transport gratis  negocjujemy ceny

 >470m3/h    6    do 90m2    22-57 dB    2  0  H12/13   3 lata  20 –135W

Urządzenie specjalnie zaprojektowane dla osób cierpiących na alergię wziewną.

IQAir® HealthPro 150

4,900.00 

 cena brutto  transport gratis  negocjujemy ceny

 >350m3/h   6    do 65m2    22-57 dB    2   1kg    H12/13   3 lata  20 –135W

Oczyszczacz powietrza prezentujący nową jakość w dziedzinie filtracji powietrza.

IQAir® HealthPro 250

5,900.00 

 cena brutto  transport gratis  negocjujemy ceny

 >440m3/h   6    do 85m2    22-57 dB    3   2,5kg    H12/13   3 lata  20 –135W

Urządzenie zalecane dla osób cierpiących na alergię wziewną i wczesną postać astmy oskrzelowej.

IQAir® GC Seria – IQAir GC MultiGas™

7,700.00 

 cena brutto  transport gratis  negocjujemy ceny

Urządzenie przeznaczone do redukcji z powietrza pyłów PM10 i PM2,5 oraz szerokiego zakresu gazowych zanieczyszczeń
i zapachów, w tym lotnych związków organicznych, tlenków siarki, siarkowodoru, tlenków azotu, formaldehydu etc.