Pomieszczenia nowoczesnej kliniki weterynaryjnej, szczególnie pomieszczenia zabiegowe oraz szpitalne, poza zachowaniem wymaganej czystości powietrza potrzebują również eliminacji oparów chemicznych i nieprzyjemnych zapachów. W tym względzie pomocnymi urządzeniami będą modele IQAir GC MultiGas, a także IQAir GC AM, które poza likwidacją nieprzyjemnych zapachów eliminują z powietrza zanieczyszczenia mikrobiologiczne.

URZĄDZENIA REKOMENDOWANE

IQAir® GC Seria – IQAir GC MultiGas™

7,700.00 

 cena brutto  transport gratis  negocjujemy ceny

Urządzenie przeznaczone do redukcji z powietrza pyłów PM10 i PM2,5 oraz szerokiego zakresu gazowych zanieczyszczeń
i zapachów, w tym lotnych związków organicznych, tlenków siarki, siarkowodoru, tlenków azotu, formaldehydu etc.

IQAir® GC Seria – IQAir GC AM

7,700.00 

 cena brutto  transport gratis  negocjujemy ceny

Urządzenie przeznaczone do redukcji z powietrza pyłów PM10 i PM2,5 oraz  oparów amoniaku i jego związków.