Co to jest MCS?

Jest to choroba środowiskowa. Podczas gdy osoby zdrowe nie odczuwają w powietrzu obecności substancji chemicznych,  w tym samym czasie chorzy z nadwrażliwością chemiczną bardzo cierpią.  Wielu chorych na MCS twierdzi, że schorzenie to zapoczątkował jednorazowy, lecz intensywny kontakt z jakąś substancją toksyczną, na przykład pestycydem. Inni znów mówią o wielokrotnym lub ciągłym narażeniu na działanie mniejszych dawek różnych trujących substancji. Gdy choroba już zaatakuje u chorych występują rozmaite reakcje na pozornie niezwiązane ze sobą chemikalia, takie jak wyroby perfumeryjne, barwniki, konserwanty czy środki czystości, które wcześniej ich nie uczulały. Właśnie dlatego mówi się o „syndromie złożonej nadwrażliwości chemicznej”.

Syndrom chorych budynków

W Polsce problem ten pojawił się z dużym nasileniem w ostatnich latach, kiedy to mając na celu oszczędności w kosztach ogrzewania domów zamieniono naturalnie wietrzenie mieszkań, szkół czy biur na szczelne obiekty ze szczelnymi oknami i z klimatyzacją. Ponadto same budynki jak i ich wyposażenie często zawierają różne szkodliwe materiały izolacyjne, impregnowane drewno, łatwo parujące kleje, sztuczne tkaniny i wykładziny, które mogą stać się bezpośrednim źródłem choroby.

Najlepszym rozwiązaniem jest unikanie kontaktu z substancjami drażniącymi, jednak niejednokrotnie ten warunek jest trudny do osiągnięcia. Dlatego oczyszczanie powietrza może w znacznym stopniu pomóc osobom cierpiącym. Jednak nie każdy oczyszczacz powietrza będzie potrafił sprostać zadaniu, bowiem urządzenie takie powinno charakteryzować się możliwością redukcji z powietrza zarówno drobin mechanicznych jak i molekuł gazowych. Oczyszczacze powietrza, odpowiednie dla pacjentów z nadwrażliwością MCS powinny charakteryzować się wysoką zdolnością pochłaniania szerokiego zakresu związków chemicznych i jednocześnie nie mogą być źródłem tego typu zanieczyszczeń. Urządzenie IQAir GC MultiGas odpowiada tym wymogom.

kominy

URZĄDZENIE REKOMENDOWANE

IQAir® GC Seria – IQAir GC MultiGas™

7,700.00 

 cena brutto  transport gratis  negocjujemy ceny

Urządzenie przeznaczone do redukcji z powietrza pyłów PM10 i PM2,5 oraz szerokiego zakresu gazowych zanieczyszczeń
i zapachów, w tym lotnych związków organicznych, tlenków siarki, siarkowodoru, tlenków azotu, formaldehydu etc.