Na prawidłowość wyników badań laboratoryjnych (szczególnie mikrobiologicznych) lub jakość wytwarzanych leków recepturowych (izby recepturowe) znaczący wpływ ma czystość otaczającego powietrza. Jak pokazuje praktyka, pomieszczenia laboratoryjne często borykają się z problemem zachowania wymaganej sterylności. Może to wynikać z zanieczyszczeń zewnętrznych, mało wydajnego i wadliwego sytemu wentylacyjnego, jak również z nieszczelności budynku.

Systemy filtracji powietrza w postaci centralnej instalacji filtrów Hepa posiadają niezaprzeczalne zalety, jednak na etapie instalacji stwarzają wiele problemów:

  • scentralizowany system filtracji powietrza jest bardzo drogi;
  • jego instalacja zmusza do kosztownych przeróbek i drogich projektów;
  • instalacja systemu jest czasochłonna;
  • system charakteryzuje się wysokimi kosztami eksploatacyjnymi;

Dlatego propozycja zastosowania urządzeń IQAir® jest często warta rozważenia, mając na uwadze ich prostą instalację i wysoki stopień efektywności filtracyjnej,  jak również możliwość stworzenia w pomieszczeniu środowiska nadciśnienia /podciśnienia.
Dodatkowo, podczas gdy filtry Hepa usuwają z powietrza drobiny do wielkości 0,3µm, urządzenia IQAir Cleanroom Serii z filtrami HyperHepa® zapewniają filtrację drobin mniejszych niż 0,003µm.

W przypadku laboratoriów chemicznych, odprowadzanie szkodliwych oparów chemicznych za pomocą wyciągów powietrza często jest niewystarczające wtedy zastosowanie urządzeń IQAir® jest najprostszym i najefektywniejszym rozwiązaniem dla zdrowia pracowników. Seria urządzeń IQAir GC Serii pozwala wybrać najodpowiedniejszy model do usuwania wybranych oparów chemicznych.

laboratorium

URZĄDZENIA REKOMENDOWANE

IQAir® GC Seria – IQAir GC VOC

7,500.00 

 cena brutto  transport gratis  negocjujemy ceny

Urządzenie przeznaczone do redukcji z powietrza pyłów PM10 i PM2,5 oraz szerokiego zakresu szkodliwych zapachów,
a także lotnych związków organicznych, rozpuszczalników , alkoholi, estrów, aromatycznych węglowodorów etc.

IQAir® GC Seria – IQAir GC Chemisorber

7,700.00 

 cena brutto  transport gratis  negocjujemy ceny

Urządzenie przeznaczone do redukcji z powietrza pyłów PM10 i PM2,5 oraz szerokiego zakresu chemicznych zanieczyszczeń, w tym oparów formaldehydu, kwasów organicznych, tlenków siarki, tlenków azotu etc.

IQAir® GC Seria – IQAir GC MultiGas™

7,700.00 

 cena brutto  transport gratis  negocjujemy ceny

Urządzenie przeznaczone do redukcji z powietrza pyłów PM10 i PM2,5 oraz szerokiego zakresu gazowych zanieczyszczeń
i zapachów, w tym lotnych związków organicznych, tlenków siarki, siarkowodoru, tlenków azotu, formaldehydu etc.

IQAir® GC Seria – IQAir GC AM

7,700.00 

 cena brutto  transport gratis  negocjujemy ceny

Urządzenie przeznaczone do redukcji z powietrza pyłów PM10 i PM2,5 oraz  oparów amoniaku i jego związków.

IQAir® GC Seria – IQAir GC AcidPro™

7,700.00 

 cena brutto  transport gratis  negocjujemy ceny

Urządzenie przeznaczone do redukcji z powietrza pyłów PM10 i PM2,5 oraz oparów kwasu solnego, siarkowego, azotowego, kaprowego i kaprylowego.

IQAir® Cleanroom Seria – IQAir Cleanroom 100

7,000.00 

 cena brutto  transport gratis  negocjujemy ceny

Urządzenie filtrujące do sal chorych, gabinetów lekarskich, laboratoriów.

IQAir® Cleanroom Seria – IQAir Cleanroom 250 MG

8,200.00 

 cena brutto  transport gratis  negocjujemy ceny

Urządzenie do sal chorych, dodatkowo usuwające nieprzyjemne zapachy.

IQAir® Cleanroom Seria – IQAir Cleanroom H13

9,400.00 

 cena brutto  transport gratis  negocjujemy ceny

Urządzenie do gabinetów zabiegowych i pomieszczeń typu cleanroom.