Projekt bez tytułu 1

Profesjonalne modele urządzeń filtrujących powietrze serii IQAir są wykorzystywane w pomieszczeniach, gdzie wysoka jakość powietrza jest szczególnie wymagana (pomieszczenia typu cleanroom). Zastosowane w urządzeniach filtry zapewniają możliwość przestrzegania warunków restrykcyjnej normy higienicznej PN-EN 1822 oraz wysokich klas czystości wg normy ISO – PN-EN 14644-1. Za pomocą akcesoriów serii IQAir można w szybki sposób tworzyć środowiska nadciśnienia lub podciśnienia, potrzebne w pomieszczeniach medycznych i laboratoryjnych.

URZĄDZENIA REKOMENDOWANE

seria Cleanroom
1

IQAir® Cleanroom Seria – IQAir Cleanroom 100

2

IQAir® Cleanroom Seria – IQAir Cleanroom 250 MG

IQAir® Cleanroom Seria – IQAir Cleanroom H13

IQAir® Cleanroom Seria – IQAir Cleanroom H13

IQAir® Cleanroom Seria

W latach 90- tych XX wieku grupa IQAir® wprowadziła na rynek serię urządzeń, które sprawdzają się doskonale w salach chorych, laboratoriach mikrobiologicznych oraz w pomieszczeniach typu cleanroom. Od 2005 r. wszystkie modele serii Cleanroom są wyposażone w filtry antybakteryjne. Filtry te dzięki warstwie antymikrobowej stanowią dodatkową barierę przeciw mikroorganizmom. Aktywną substancją antymikrobową jest polyhexamethylene biguanide, znana jako PHMB. Substancja ta jest częścią składową wielu środków odkażających i jest używana do dezynfekcji powierzchni medycznych, w tym narzędzi i sprzętu medycznego.

Środek mikrobójczy jest dodawany bezpośrednio do materiału filtracyjnego w procesie produkcyjnym. W rezultacie PHMB jest nierozerwalną częścią składową medium filtracyjnego, podnoszącego skuteczność filtracji powietrza urządzeń IQAir Cleanroom.

Urządzenia serii IQAir® Cleanroom oprócz przestrzegania restrykcyjnych wymogów normy higienicznej EN 1822, podnoszą efektywność filtracji powietrza, poprzez natychmiastowe niszczenie osadzających się na filtrze mikroorganizmów. Większość oczyszczaczy zatrzymuje na filtrach tylko drobiny wielkości ≥ 0,3µm,  a przecież 90% zanieczyszczeń jest mniejszych niż 0,3µm. Co oznacza, że oczyszczacze te filtrują jedynie 10% wszystlich zanieczyszczeń.  Dzięki zastosowaniu filtra HyperHepa® IQAir Cleanroom 100 usuwa z powietrza zanieczyszczenia do wielkości 0.003µm z wydajnością 99,5%, czyli drobiny 10 razy mniejsze od wirusów oraz 100 razy mniejsze od tych, które  filtrują powszechnie dostępne oczyszczacze powietrza.

Obecność PHMB zapewnia wiele korzyści:
♦ szybko oddziaływuje na bakterie gram – dodatnie i gram – ujemne;
♦ nie pozwala mikroorganizmom chorobotwórczym na wytwarzanie swoistej odporności;
♦ zachowuje swoją aktywność również w kontakcie z substancjami organicznymi;
♦ wykazuje wysoką efektywność w szerokim zakresie PH;

PHMB oddziaływuje na szeroki zakres mikroorganizmów:
♦ antybiotykoodporne bakterie np. MRSA i VRE;
♦ wirusy;
♦ bakterie charakterystyczne dla produktów żywnościowych np. E.coli 0157 i campylobacter sp;
♦ bakterie charakterystyczne dla środowiska wodnego np. Legionella Acanthamoeba sp;

IQAir® Cleanroom Seria zawiera 3 modele urządzeń:

♦ Cleanroom 100
♦ Cleanroom 250
♦ Cleanroom H13

Porównanie modeli Cleanroom.pdf

icons8 pdf 2 40
seria GC
7

IQAir® GC Seria – IQAir GC VOC

7

IQAir® GC Seria – IQAir GC Chemisorber

7

IQAir® GC Seria – IQAir GC MultiGas™

7

IQAir® GC Seria – IQAir GC AM

7

IQAir® GC Seria – IQAir GC AcidPro™

icons8 pdf 2 40

Lista chemicznych zanieczyszczeń gazowych ze wskazaniem odpowiedniego modelu IQAir GC Serii. pdf

Oczyszczacze powietrza IQAir® GC Serii oferują nowoczesną technologię filtracyjną w postaci kompaktowych urządzeń, redukujących z powietrza przede wszystkim szeroki zakres gazowych zanieczyszczeń, w tym lotne związki organiczne, węglowodór, tlenek siarki, formaldehyd, tlenek azotu etc. w mniejszym stopniu eliminując alergeny i mikroorganizmy. Urządzenie jest przydatne dla osób cierpiących na MCS (złożoną nadwrażliwość chemiczną) oraz w miejscach, gdzie zanieczyszczenia z zewnątrz zatruwają powietrze domowe (szczególnie w okresie zimowym, kiedy to dym z kominów domowych jest najbardziej intensywny). IQAir® GC Seria sprawdza się doskonale w laboratoriach chemicznych, gabinetach dentystycznych, gabinetach protetycznych, gdzie stężenie szkodliwych oparów jest wysokie.

seria Dental
247916222742528 n

IQAir® Dental Seria – IQAir Flex Vac Dental Hg

5

IQAir® Dental Seria – IQAir Dental Pro

W gabinetach stomatologicznych rutynowa praca z szybkoobrotowymi wiertłami oraz ultradźwiękowym sprzętem czyszczącym naraża lekarza oraz pacjenta na ciągłe wdychanie mikrokropelek, składających się ze śliny, krwi i resztek wypełnień. Często drobiny te są nośnikami chorobotwórczych mikroorganizmów i mogą być przyczyną chorób pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego. Dodatkowo, lekarze jak i pacjenci są narażeni na wdychanie oparów rtęci czy oparów  środków odkażających, które są charakterystycznymi zanieczyszczeniami gazowymi w gabinetach stomatologicznych. Wszystkich powyższych zagrożeń jest świadomy producent urządzeń IQAir® i dlatego stworzył specjalną serię urządzeń filtrujących powietrze do zastosowań w gabinetach dentystycznych czy protetycznych.