Polityka Prywatności

 

1/ Administratorem danych osobowych ( zwanym dalej BANAD) w rozumieniu przepisu art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( rozporządzenie to dalej nazwane jest RODO jest P.U.P. Banad i Synowie s.c. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Syrokomli 12 – właściciel strony internetowej www.banad.com.pl (zwaną dalej witryną);

2/ Wszelkie żądania związane z RODO prosimy kierować na adres biuro@banad.com.pl;

3/ Podanie danych osobowych przez osoby odwiedzające witrynę ( zwanych dalej Użytkownikami) jest dobrowolne z zastrzeżeniem następującej sytuacji:

– aby wysłać do nas formularz kontaktowy wymagamy podania imienia i nazwiska i adresu email

4/ Dane osobowe przetwarzane są przez BANAD w celu:

– udzielenia odpowiedzi na zadane pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego  i prowadzenie korespondencji w sprawie

– wywiązania się BANAD z umowy kupna – sprzedaży zawartej za pośrednictwem formularza kontaktowego

5/ Użytkownicy mają prawo realizować uprawnienia wynikające z RODO, a w szczególności przysługuje im:

– prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania

– prawo usunięcia lub przetwarzania swoich danych osobowych

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przekazywania danych innym podmiotom

6/ BANAD przetwarza dane osobowe z zachowaniem najwyższej staranności oraz w sposób, który zabezpiecza dostęp do nich osobom nieupoważnionym;

7/ Dane osobowe co do zasady są wykorzystywane przez BANAD do momentu zakończenia realizacji umowy, zawartej z Użytkownikiem;

8/ Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy przepisów prawa oraz w zakresie niezbędnym do realizacji umowy do firm wspierających w realizacji umowy tj.

– firm kurierskich, Poczty Polskiej,

9/ Dane osobowe Użytkowników nie są przez BANAD profilowane.