Zakażenia szpitalne

Drobnoustroje chorobotwórcze unoszące się w powietrzu szpitalnym stanowią szczególne zagrożenie dla ludzi o obniżonej odporności immunologicznej. Zanieczyszczenia te nie tylko komplikują proces leczenia, ale także prowadzą do zagrażających życiu infekcji, których eliminacja każdego roku kosztuje polski sektor ochrony zdrowia miliony złotych. Zakażenia szpitalne mogą występować stale (endemia) jak i pojawić się gwałtownie jako ognisko zachorowań (epidemia), wywoływane są przez bakterie, grzyby, pasożyty i wirusy.
W świetle znaczącego wzrostu,  w ostatnich latach, infekcji układu oddechowego zauważono, że wiele z tych infekcji jest powodowanych przez drobnoustroje odporne na środki farmakologiczne. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nakazuje, aby tam gdzie jest to możliwe bezwzględnie wprowadzać środki zapobiegawcze w postaci wysokowydajnych systemów filtracji powietrza.

Co przemawia za zastosowaniem przenośnych urządzeń filtrujących powietrze serii IQAir® ?

 • nie wymagają dodatkowo tworzonych planów i instalacji przepływu powietrza;
 • mogą pracować natychmiast po wstawieniu ich do pomieszczenia;
 • charakteryzują się szybką, prostą instalacją i wymianą filtrów, co pozwala na niewyłączanie oddziałów szpitalnych z rutynowej pracy;
 • redukują wtórne zakażenia wśród chorych, z czym wiąże się szybsza ich rekonwalescencja i tym samym krótszy pobyt w szpitalu czyli wzrost wskaźnika fluktuacji chorych;
 • zmniejszają ryzyko zakażeń wśród personelu szpitalnego;
 • poprawiają komfort oddechowy u osób obłożnie chorych;
 • usuwają nieprzyjemne zapachy w oddziałach np. patomorfologii, urologii, geriatrii;
 • koszt przedsięwzięcia jest 20-krotnie niższy od instalacji centralnego systemu oczyszczania powietrza;

IQAir® w pomieszczeniach medycznych

Profesjonalne systemy filtracji serii IQAir® są zaprojektowane w szczególności dla pomieszczeń medycznych.
Mają one zastosowanie dwojakiego rodzaju:

 1. eliminują z powietrza chorobotwórcze mikroorganizmy na dwóch płaszczyznach:
  • w salach o podwyższonych wymogach czystości powietrza;
  • w izolatkach zakaźnych;
 2. likwidują szkodliwe opary chemiczne i nieprzyjemne zapachy;

Sale o podwyższonych wymogach czystości powietrza są przeznaczone dla chorych z osłabioną odpornością immunologiczną (oddziały pooperacyjne, intensywnej terapii, transplantologii, onkologii, hematologii, noworodkowe). Pacjenci wysokiego ryzyka są szczególnie narażeni na zakażenia szpitalne i dlatego optymalnym rozwiązaniem jest czasowa ich izolacja od zanieczyszczeń zewnętrznych. Jest to możliwe dzięki wyodrębnieniu jednej lub kilku sal, gdzie powietrze byłoby permanentnie oczyszczane za pomocą filtrów Hepa. W pomieszczeniach tych powinno panować nieco wyższe ciśnienie niż w pomieszczeniach sąsiednich (nadciśnienie), co zapewniałoby dodatkową ochronę – urządzenie IQAir Cleanroom seria wraz z zestawem OutFlow lub InFlow.

Powietrze w izolatkach zakaźnych winno być usuwane również przy udziale filtrów Hepa, najlepiej aby mikoorganizmy chorobotwórcze były usuwane „ u źródła” ich powstawania bez możliwości rozprzestrzeniania na obszary sąsiednie. W pomieszczeniach tego typu powinno być zachowywane ciśnienie nico niższe niż w pomieszczeniach obok (podciśnienie), co uniemożliwiałoby przedostawanie się zakażonego powietrza na zewnątrz – urządzenie IQAir Cleanroom seria  wraz z zestawem OutFlow lub InFlow.

Likwidacja szkodliwych oparów chemicznych i nieprzyjemnych zapachów powinna odbywać się poprzez tworzenie różnicy ciśnień między pomieszczeniami lub poprzez pochłanianie oparów„ u źródła” ich powstawania . Niezastąpionymi filtrami w tym aspekcie są patrony węglowe pracujące w urządzeniu IQAir GC seria  wraz z zestawem OutFlow lub InFlow lub Flex Vac lub VM Flex Vac.

URZĄDZENIA REKOMENDOWANE

IQAir® Cleanroom Seria – IQAir Cleanroom 100

7,000.00 

 cena brutto  transport gratis  negocjujemy ceny

Urządzenie filtrujące do sal chorych, gabinetów lekarskich, laboratoriów.

IQAir® Cleanroom Seria – IQAir Cleanroom 250 MG

8,200.00 

 cena brutto  transport gratis  negocjujemy ceny

Urządzenie do sal chorych, dodatkowo usuwające nieprzyjemne zapachy.

IQAir® Cleanroom Seria – IQAir Cleanroom H13

9,400.00 

 cena brutto  transport gratis  negocjujemy ceny

Urządzenie do gabinetów zabiegowych i pomieszczeń typu cleanroom.