Warunki zwrotu towaru

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Klient może zwrócić towar bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie  w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 dni kalendarzowych (czternastu dni) od dnia dostarczenia zamówionego towaru, za wyjątkiem produktów wykonanych na zamówienie, indywidualnie spersonalizowanych – zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy, jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

2. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest kompletny i nie został w żaden sposób uszkodzony czy zniszczony. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. W sytuacji, gdy wstępny filtr powietrza będzie nosił ślady użytkowania, a filtry węglowe przyjmą zapach pomieszczenia, w którym pracowało urządzenie, klient musi się liczyć ze zmniejszeniem kwoty zwrotu o cenę użytkowanych filtrów, umieszczonych w zakupionym urządzeniu (wg cennika –  https://oczyszczacze-powietrza.com).

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru drogą elektroniczną na adres e-mail: iqair@banad.com.pl wpisując w tytule: ZWROT TOWARU, a Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

4. Zwracany towar należy odesłać razem z posiadanym dowodem zakupu.

5. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jego otrzymania.

6. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy nie podlega zwrotowi przez Sprzedawcę..

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni kalendarzowych przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, tj. przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Możliwość zwrotu towarów dotyczy jedynie klientów indywidualnych.